Produkty

Urządzenia do smarów

Smarowniczki
Smarownica pneumatyczna R 68213
Zestaw smarowy S 424 152 do beczek 20/30 kg
Smarownice ręczne S 101200 i S 101800
Zestaw smarowy R 64031 do beczek 20/30 kg
Smarownica nożna R 68113
Zestaw smarowy R 64033 do beczek 20/30 kg
Zestaw smarowy R 64038 do beczek 50/60 kg
Końcówki smarowe
Zestaw smarowy S 425 150 do beczek 50/60kg
R 66888
F00431000
Smarownica nożna S 157000
Zestaw smarowy S 428243 do beczek 180-200 kg
Zestaw smarowy R 64070 do beczek 180/200 kg
Węże smarowe
S 413077
S 415002